13. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

13. Türkiye Eczacılık Kongresi

Sonuç Bildirgesi

Türk Eczacıları Birliği’nin ve İstanbul da dâhil olmak üzere 8 eczacı odamızın 60 ıncı yılı nedeniyle temasını “60 Yıldır Hep Birlikte, Geleceğe Güvenle” olarak belirlediğimiz Kongremizi tamamladık. Aynı zamanda eczacıların ekonomik örgütleri olan eczacı kooperatiflerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Kongremizle “Hep Birlik’te güçlü” olduğumuzu, eczacıların mesleki gelişimi yönünde her türlü çabada bir arada olduklarını göstermiş oldular.

12 alan oturumu, 10 bilimsel oturum, dört panel, üç söyleşi, 1 seminer, üç ödül töreninin yer aldığı kongremize 300’ü öğrenci olmak üzere 2000’den fazla meslektaşımız Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek katıldı.

Kongremiz aynı zamanda daha önce ayrı ayrı yaptığımız Gençlik ve Kamu Eczacıları Kongrelerini de bünyesinde topladı. Daha önce çok başarılı kongreler yapmış ve meslek örgütümüzün bilgi birikimine, birliktelik kültürüne çok şey katmış olan Gençlik ve Kamu Eczacıları Komisyonlarımız, kongrenin ikinci gününde bir tam gün boyunca alanlarına özgü meseleleri tartıştılar, çözümler önerdiler, eğlendiler ve öğrendiler.  

Kongremizde serbest eczacılığın son dönem en önemli gündemleri olan Smart Eczane, reçetesiz ilaç, alternatif geri ödeme sistemleri gibi konuların yanı sıra, en büyük sorunlarından bir tanesi olan eczane ekonomileri de masaya yatırıldı.  

Kamu ve hastane eczacılarımız kamuda ve hastanede çalışmanın kendisine özgü yanlarını ve sorunlarını tüm boyutlarıyla tartıştılar. Ankara’da aşağılık bir saldırıda kaybettiğimiz dört meslektaşımızın anısına adanan bu oturumlar vesilesiyle onları bir kez daha anma fırsatı bulduk.

TEB Gençlik Komisyonu ve Genç Eczacılar Oturumlarımızda ise, yeni meslektaşlarımız dünya deneyimlerini tartışırken bir yandan da eczacılığın sosyal boyutlarıyla ilgili yapılabilecekler konusunda kendilerine ışık tutacak deneyimli meslektaşlarını dinlediler.

Klinik eczacılık, eczacılık eğitimi, akılcı ilaç kullanımı, nanoteknolojik ürünler, fitoterapi, gıda takviyeleri, farmakovijilans, biyoteknolojik ve biyobenzer ürünler, hasta odaklı eczacılık, dermokozmetikler gibi alanlarda 36 çok değerli akademisyenimizi de bu kongrede dinleme şansına eriştik.

Serbest eczacılık, kamu ve gençlik oturumları; paneller ve söyleşilerle birlikte tam 201 değerli sanatçı, akademisyen ve yazar kürsü almış oldu. Kongremizde ayrıca 26 poster sergilendi ve sunuldu. 60 ıncı Yıl Resim Yarışmasına başvuran 100’ün üzerinde eserin değerlendirmesi sonucunda sergilenmeye değer bulunan 38 resim de katılımcılarımızın beğenilerine sunuldu.

27 sponsorun desteklediği Kongremiz, ilaç ve eczacılık alanının tüm bileşenlerini bir araya getirmeyi başaran, tartışan, tartıştıran, üreten ve kendi üzerine düşünen bir Kongre olmayı başardı.

İki yıl sonra, yine bu salonlarda sürekli mesleki gelişimin ve mesleki tartışmanın bir platformu olan 14 üncü Türkiye Eczacılık Kongremizde buluşmak üzere, katılan herkese teşekkür ediyoruz.

 

Türk Eczacıları Birliği

İstanbul Eczacı Odası

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği