2017 Yılı için Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı hakkında

40A.00.007128
30.12.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne yetki verilmiş olup, ilgili Yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2017 yılı için aylık net 3000 (üçbin) TL olarak belirlenmiştir. Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter