YUPASS, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda Sigortalıları Hakkında Duyuru

40.A.007646
31.01.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasında “Türkiye İle Avusturya, Belçika, Fransa Ve Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Sağlık Yardımı Alan Kişiler İçin Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bir duyuru ve aynı konu hakkında Medula Eczane Ekranında “Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda Sigortalıları Hk” konulu duyuru yayımlanmıştır.

Buna göre, SUT un reçetelerin geçerli olduğu süre başlıklı 4.5.2 maddesinde, ilaçların ilaç bitim tarihinden 15 gün öncesinden verilebileceği belirtilmekle birlikte, 01 Şubat 2017 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınmaya başlanacağı, bu nedenle ilaç bitim tarihinden 15 gün öncesinde ilaç alan sigortalıların reçetelerinin sisteme ilk girişi yapıldığında, sistem eldeki ilacın süresini yeni alınan ilaçların süresine ilave edemeyeceğinden, ilaç bitim tarihinden 15 gün öncesine kadar düzenlenen reçetelerin, ilacı karşılayan eczane tarafından sisteme kaydedileceği, ancak bu sürenin SSGMlerce kontrol aşamasında yeni alınan ilaçların bitim tarihine ekleneceği bildirilmektedir.

Uygulama hakkındaki detaylı bilgi, www.sgk.gov.tr de yayımlanan duyuru içerisinde yer almakta olup, duyuru metinleri yazımız ekindedir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.