İTS Stok Eşitleme Süresinin Uzatılması Hakkında

40.A.007662
31.01.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 03.08.2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 6/2-b maddesi ile eczacılarımıza mali stoklarını eşitleme olanağı sağlanmış, eczacılarımızın, İlaç Takip Sisteminde yer alan Deaktivasyon Bildirimi ve Deaktivasyon İptali uygulamalarını; stok sayımı ve İTS'de görünen ancak stoklarında bulunmayan ilaçlara ait karekodları İTS kayıtlarından silmek amacıyla 30.11.2016 tarihi sonrasında da kullanabilmesi için Birliğimiz tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuruda bulunulması sonrasında, TİTCK tarafından www.titck.gov.tr de yayımlanan 01.12.2016 tarihli duyuru ile, İlaç Takip Sistemindeki Deaktivasyon Bildirimi ve Deaktivasyon İptali servislerinin, 31 Ocak 2017 tarihine kadar kullanıma açık olacağı duyurulmuştu.

Kurum tarafından 31.01.2017 günü akşam saatlerinde yayımlanan İTS Stok Eşitlemesi Hakkında başlıklı duyuru ile,; eczacılarımızın fiili stokları ile İTS kaydi stoklarının eşit hale getirilmesi amacıyla İTS stok eşitleme son tarihi 31 Ocak 2017 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, İTS'nin son kullanıcıya açılması temin edileceğinden farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla Bakanlık Makamının onaylarına istinaden İTS stok eşitleme süresinin 28 Şubat 2017 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği duyurulmaktadır.

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter