SGK Protokol Revizyon Çalışmaları Devam Ediyor

SGK İlaç Alım Protokolü revizyon konularının değerlendirilmesi amacıyla SGK Protokol Komisyonu 07.02.2017 tarihinde Türk Eczacıları Birliğinde bir araya gelmiştir.

TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeleri Ecz. Ümran Pelenkoğlu ve Ecz. Esin Demirtok İyiel ile İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenap Sarıalioğlu, Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci, Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz. B. Murat Aras, Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Halit Hezkıl Uslu ve Türk Eczacıları Birliği Hukuk Müşaviri Av. Gökhan Pekcan ile Türk Eczacıları Birliği uzmanları Ecz. Betül Can, Ecz. Büşra Aktaş ve Ali Serkan Mercan katılım sağlamıştır. Toplantıda gündeme alınması gereken revizyon önerileri değerlendirilmiştir.

Ertesi gün (08.02.2017) Sosyal Güvenlik Kurumunda Kurum yetkilileri ile bir araya gelinmiş; görüşmeye Kurumu temsilen SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Vekili Dr. Gazi Alataş, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Cemil Gül, SGK Daire Başkanı Uzm. Dr. Neşe Kalaycıoğlu, SGK Şube Müdürleri Ecz. Merih Dizici, Ecz. Meral Aksoy Kalıpçı, SGK Uzmanları Ecz. Nergiz Değirmenci, Ecz. Berkay Karahan ve Ecz. Ferda Zencir ve Kurum avukatı Fatma Ayşen Güngör; Türk Eczacıları Birliğini temsilen TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ümran Pelenkoğlu, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenap Sarıalioğlu, Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci, Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz. B. Murat Aras, Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir, Türk Eczacıları Birliği Hukuk Müşaviri Av. Gökhan Pekcan ile Türk Eczacıları Birliği uzmanları Ecz. Betül Can ve Ali Serkan Mercan katılım sağlamıştır.

SGK İlaç Alım Protokolü ile ilgili Kurum ve Birliğimiz nezdinde revize edilmesi talep edilen konular üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.