Eczane Levhaları ve Sıcaklık, Nem Takibi Hakkında Yönetmelik Değişikliği

40.A.008388
13.03.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik yayımlanmış, bu Yönetmelik kapsamında, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulacağı ile, buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerektiği belirlenmişti.

Söz konusu uygulamaların yürürlüğü ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında, 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği içerisinde yer alan “Eczane levhaları ve sıcaklık, nem takibi” başlıklı Geçici Madde 4 ile, eczanelerde kullanılacak standart levhalar ile, sıcaklık-nem takibi cihazları ile ilgili gerekliliklerin, 12.04.2017 tarihine kadar yerine getirilmesi belirlenmişti.

Eczane levhası ve sıcaklık –nem takibi ile ilgili uygulamaların eczanelere belirli bir ekonomik yük getirecek olması itibariyle, yurtdışı uygulamalarının da doğru bir biçimde incelenebilmesi ve ülkemiz koşullarına uygun düzenleme yapılabilmesini teminen, Merkez Heyetimiz tarafından geçişle ilgili sürecin uzatılması ile ilgili olarak, önceki Sağlık Bakanımız Sayın Dr.Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanımız Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Dr.Hakkı Gürsöz ile yapılan görüşmelerde,  erteleme talebimiz iletilmişti.

Görüşmelerimiz sonucunda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazetede Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup,  12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) 20 nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan,  “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç 31/12/2017 tarihine kadar, diğer eczaneler tarafından en geç 31/12/2018 tarihine kadar yerine getirilir.

(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan  “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç 31/12/2017 tarihine kadar, diğer eczaneler tarafından en geç 31/12/2018 tarihine kadar yerine getirilir.”

Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince ilaç ve eczacılık hizmetinin en doğru standartlarda verilmesi ve eczanelerimizin temin etmesi gereken teknik ekipman ve eczane içi düzenlemelere ilişkin en ekonomik çözüm önerilerinin sağlanabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

11.03.2017 tarih ve 30004 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği Metni