İnternetten İlaç Satışı ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalar Hakkında

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 43. Maddesi ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince ilaç sadece eczanelerde satılabilmektedir.

Yasaya aykırı olarak, çeşitli internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılmakta olan ilaç satışları ile mücadele konusunda Birliğimiz tarafından yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Halk sağlığını açıkça tehdit eden söz konusu sitelerin ve hesapların faaliyetlerinin durdurularak sorumlular hakkında işlem başlatılması için, meslektaşlarımız, eczacı odalarımız, vatandaşlar tarafından Birliğimize yapılan bildirimler ve Birliğimiz tarafından yapılan araştırmalarda tespit edilen adresler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına bildirilmektedir.  

Misoprostol etken maddeli ilaçların, amacı dışında kullanımına yönelik olarak çeşitli internet siteleri üzerinden satışı ile ilgili olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına gönderilen yazımız ekte tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TİTCK'ya iletilen yazımız için tıklayınız.