SMART ECZANE YENİLEME EĞİTİMİ 8-9 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SMART ECZANE YENİLEME EĞİTİMİ 8-9 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Birliğimizin, eczacıların nitelikli ilaç hizmetinin yanında hasta takibi ve hasta güvenliği sorumlusu olarak işlevlerinin genişletilmesi yönündeki vizyonunun bir parçası olarak başlattığı SMART Eczane Programı tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor.

SMART Eczane Programının ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasına destek sunan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Hakkı Gürsöz ve TİTCK bürokratları ile 170 Bölge Eczacı Odası koordinatörü ve eğitici eczacımız, 8-9 Nisan 2017 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirilen Yenileme Eğitimi’nde bir araya geldiler.

Yoğun bir program dahilinde 2 gün süren eğitimler, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri ve SMART Eczane Program Koordinatörü Ecz. Arman Üney’in açılış konuşması ile başladı. Sayın Ecz. Arman ÜNEY, konuşmasında SMART ECZANE Programının yeni bir eczacılık hizmet modelinin temel taşı olduğunu aktardı. Üney, giderek güçlenen bu değişim kültürünün ülkemiz eczacıları için bir canlanma ve yenilenme sürecinin ilk adımlarını başlattığını ifade ederek, Programa dahil olan 3500’ü aşkın eczacımız ile birlikte üretilen sağlık kazanımlarına vurgu yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Dr. Hakkı Gürsöz’de yapmış olduğu açılış konuşmasında SMART Eczane programının vizyon ve hedeflerini Kurum olarak paylaştıklarını, Programın Türk Eczacıları Birliği ile işbirliği içerisinde yürütülmesi adına ortak çalışma sürecinin başlatıldığını, SMART Eczacılık uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

SMART Eczane Programı Danışmanları, Amerikan Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Mesleki İşler Direktör Yardımcısı ve Uluslararası Hizmetler Direktörü Ecz. Mike Rouse ve Pharma Expert Eğitim ve Yeterlilik Gelişimi Birimi Başkanı Doç. Dr. Ecz. Arijana Mestrovic de yaptıkları açılış konuşmalarında, SMART Eczane Programının iki yıllık süre içerisinde geldiği aşamadan duydukları memnuniyeti belirterek Programın uluslararası platformlarda da dikkat çeken ve takip edilen uygulamalar arasında yer almaya başladığını ifade ettiler.

Açılış konuşmalarından sonra, eğitim programı Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Eğiticisi Doç. Dr. Buket AKSU’nun “Eczacılık Mesleği için –Değer- Üretmek” başlıklı sunumu ile devam etti.

Programın öğleden sonraki bölümünde koordinatör ve eğitici eczacılarımız kendi bölgelerindeki iyi uygulama örneklerine yer verdikleri etkileyici vaka sunumları ile SMART Eczane Programının teoriden pratiğe nasıl aktarıldığını katılımcılara ve Bakanlığımızın değerli temsilcilerine aktarma fırsatı buldular.

Yenileme eğitimi kapsamında ayrıca Program Danışmanları Doç. Dr. Arijana MESTROVIÇ ve Ecz. Mike ROUSE moderatörlüğünde “Eczane Merkezli Yeniliklere Öncülük Etmek – Liderlik ve Motivasyon” ve “Eczanelerde Yeni Hizmetlerin Uygulanmasında Zorluklar ve Kolaylaştırıcılar” başlıklı iki çalıştay gerçekleştirildi. Eğitime katılan eczacıları ayrıca Doç. Dr. Buket AKSU’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Eğitici Olarak Niteliklerimizi Geliştirmek” başlıklı çalıştaya da katıldılar.

İki günlük yoğun eğitim programı sürecinde Türk Eczacıları Birliği Proje Ekibi tarafından, SMART Eczane Programı ile gerek hasta gerekse eczacılarımız düzeyinde edinilen olumlu kazanımlar, sayısal veriler ve Programın ülkemiz genelinde daha etkin daha yaygın bir düzeye getirilebilmesi adına tüm taraflara düşen rol ve sorumluluklara ilişkin olarak bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.