Sahte ve Kaçak Ürün Satışları İle Mücadele

40.A.00 11819
22.09.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun” un 43. Maddesi ve 1262 sayılı “İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu”'nun 18. Maddesi gereğince ilaç ülkemizde sadece eczanelerde satılabilmektedir.

Son yıllarda, hiçbir standardizasyona sahip olmayan sahte ve kaçak birtakım ürünlerin sağlığı iyileştirici özellikleri varmış gibi gösterilerek, herhangi bir denetime tabi olmayan mekânlardan, uydu kanallarından ve internet üzerinden, tanıtımı ve satışı yapılmaktadır.

Bu ürünlerin içerisinde farklı etken maddelerin dışında sağlığa ciddi şekilde zararlı olan farklı kimyasallar bulunabilmekte veya içeriğinde herhangi bir etken madde olmayan ürünler, varmış gibi gösterilerek satılabilmektedir. Bu ürünlerin etkinlik ve güvenilirliğinin son derece şüpheli olması, ilaç ve ilaç dışı eczane ürünlerinin satışının eczaneden ve eczacı danışmanlığında yapılmasının önemini bir kez daha göstermektedir.

Türk Eczacıları Birliği’nin tespitleri, meslektaşlarımızın ve Bölge Eczacı Odalarımızın bildirimleri doğrultusunda, yukarıda belirtilen şekilde gerçeği yansıtmayan sağlık beyanlarıyla ilaç ve benzeri ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı tespit edilen siteler ve ürünler, ilgilileri hakkında, mevzuata aykırı davranmaları sebebiyle yasal işlem başlatılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ivedilikle bildirilmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, Kurumun www.titck.gov.tr adresindeki internet sayfasında, 21.09.2017 tarihinde bir duyuru yayımlanarak, “Kurum tarafından 2017 yılında yapılan denetimlerde 73 çeşit sahte-kaçak ürün (ruhsatsız ilaç) bulunduğu; söz konusu ürünlerin ilaç gibi lanse edilerek satıldığının tespit edildiği; kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan bu tarz ürünlerin Sağlık Bakanlığından izinsiz ve ruhsatsız olarak üretilmekte olduğu; içlerine bilinçsizce ve yüksek oranlarda konulan ilaç etkin maddelerinin kullananlarda ciddi yan etkilere sebep olabilmekte olduğu; halk sağlığı açısından bu tür ürünlere itibar edilmemesinin önem arz ettiği” bildirilmiştir.

Kurum tarafından yayımlanan duyurunun ekinde yer alan listedeki ürünlerin önemli sayıda bir kısmı, Birliğimiz tarafından Kuruma çeşitli tarihlerde yapılan bildirimlerin kapsamında yer alan ürünlerden oluşmaktadır.

Türk Eczacıları Birliği olarak, sahte ve kaçak ürünlerle mücadelemiz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla devam edecektir. Bu tip ürünlerin eczacı odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize bildirilmeye devam etmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter

Kurum tarafından duyuru ekinde yayımlanan ürün listesi için tıklayınız.