T.C.Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Demircan’ı Ziyaret

T.C.Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Demircan’ı Ziyaret


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Mine Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Cem Mercül, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Serdar Türkaydın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Mehmet Emin Beyaz ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Hasan Buminhan Yavuz’dan oluşan heyet, 11 Ocak 2018 Perşembe günü T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr.Ahmet Demircan’ı makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz’ün de yer aldığı görüşmede, reçetesiz ilaç uygulaması, ikinci eczacılık ve yardımcı eczacılık, eczanelerde sıcaklık-nem ölçümü ve Şehir Hastaneleri konuları görüşüldü; bu konular hakkında Türk Eczacıları Birliği’nin görüşleri Sayın Bakana iletildi.

Türk Eczacıları Birliği Heyetinin görüşlerini ve taleplerini dikkatle dinleyen Sayın Bakan; reçetesiz ilaç uygulamaları konusunda, eczacı ve ilaç; reçete ve ilaç arasındaki illiyet bağını koparmamak gerektiğini; hekim, reçete, ilaç ve eczacının bir bütün olduğunu ifade etti .

Yardımcı eczacılık ile ilgili kriterlerin belirlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği’nin ortak çalıştay düzenlenmesinin uygun olduğunu; sıcaklık-nem uygulamaları konusunun, ekonomik olarak eczacıya yük getirmeden çözülmesi gerektiğini; şehir hastaneleri ile ilgili olarak, mağduriyet yaratılmadan, ayrıntılı incelemelerde bulunularak uygulama yapmakta yarar gördüklerini belirtti.