Rehber Eczanem Programı ile Eczacı Eczacıya Güç Katıyor

REHBER ECZANEM PROGRAMI ile

ECZACI ECZACIYA GÜÇ KATIYOR…

BU GÜÇ TOPLUM SAĞLIĞINA YANSIYOR…

Temel dayanağını, eczacının ilaç uzmanı ve halka en yakın sağlık danışmanı olma kimliğinden alan Rehber Eczaneme Programımız; sahada programı tüm eczacı meslektaşlarımız arasında yaygınlaştırmaya çalışan Eczacı Odaları yöneticilerimizin, koordinatör ve eğitici eczacılarımızın özverili çabaları ile büyümeye, gelişmeye devam ediyor.

Birliğimiz tarafından halihazırda yürütülmekte olan Astım / KOAH ve Diyabet Modülleri bölge eczacı odaları ekiplerini güçlendirmek amacı ile 20-22 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Yeni Eğitici Eczacı Eğitimlerimiz tamamlandı.

3 günlük yoğun program sonrasında 61 meslektaşımız daha, eğitici eczacı olarak Rehber Eczanem Programı içerisinde aktif görev almaya başlayacak. Böylelikle sahadaki eğitici eczacı sayımız 350’yi; bölgelerde düzenlenen eğitimlerle Rehber Eczacı sayımız ise 5 binleri aştı.

Koordinatör ve eğitici eczacılarımız bölgelerinde düzenleyecekleri yeni Astım/KOAH ve Diyabet Hastalık Modülü eğitimleri ile her geçen gün daha fazla eczacımızın Program içerisinde yer almasına destek sunacak; böylelikle toplum sağlığının geliştirilmesine hizmet eden eczacılık mesleğinin de geleceğe dair yol haritasında daha sağlıklı adımlarla ilerlemesine öncülük edecekler.

2015 yılında Türk Eczacıları Birliği tarafından başlatılan Rehber Eczanem Programı eczacıların sürekli mesleki gelişim süreçlerinin desteklenmesi ile; eczacılık meslek odağının, ilaç dağıtımından kalite standartları tanımlanmış, izlenebilir, erişilebilir ve sürdürülebilir hasta merkezli bir bakıma yönlendirildiği bir hizmet modelinin ülkemizde hizmet sunan 26 bini aşkın serbest eczacı arasında yaygınlaştırılmasını hedef alıyor.

Güçlü eczacı profili, kaliteli ve standardize eczacılık hizmet sunumu ve tüm süreçlerin dokümantasyonu şeklinde üç temel prensip üzerinden meslektaş eğitimi yöntemiyle yürütülen programda mesleğimizi geleceğe taşımak adına vazgeçilmez olarak kabul ettiğimiz bu mesleki gelişim hareketi mesleğin kendi uygulayıcıları aracılığı ile yaygınlaşıyor.

Türk Eczacıları Birliği tarafından belirli dönemlerde düzenlenen eğitici eğitimlerine katılan Rehber Eczacılarımız Sürekli Mesleki Gelişimin temel ilkeleri ve portföy yönetimi; Türkiye Yetkinlik Çerçevesi ve hizmet kalitesi göstergeleri özdeğerlendirmesi; eczanede değişim ve zaman yönetimi; değişime bağlılık, eczacılıkta iletişim becerileri; hasta bakım süreci ve vaka çalışmaları gibi program geneline ilişkin derslerin yanında ilgili hastalık modülüne özel hasta danışmanlığı; portal kullanımı ve vaka yönetimi gibi konularda detaylı bilgi sahibi oluyorlar; bu bilgileri kendi meslektaşlarına nasıl aktaracakları konusunda eğitim alıyorlar. Eğitimlere katılan meslektaşlarımızın eğitici eğitimleri sonrasındaki 3 ay içerisinde kendi bölgelerinde Rehber Eczanem Programı eğitimlerini düzenlemeleri bekleniyor.

Tüm meslektaşlarımızı bölgelerinde düzenlenecek eğitimlere katılarak ülkemiz ve mesleğimiz için yenilendiğimiz, ürettiğimiz, birlikte güçlendiğimiz Rehber Eczanem Programının bir parçası olmaya; mesleğimizi hep birlikte daha emin bir geleceğe taşımaya davet ediyoruz.