Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Toplantısı

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu

Toplantısı


Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu toplantısını 3 Ekim 2018 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu başkanlığında, Bölge Eczacı Odalarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilebilmesi için düzenleme yapılması istenilen konulara dair hazırlanan talep dosyasının ilgili makamlara iletilmesi amacıyla çalışma yapılmasına karar verildi.