Rehber Eczanem Programı Yeni Aşamasında

Rehber Eczanem Programı Yeni Aşamasında

  

 

Türk Eczacıları Birliği, 14-15 Ocak 2019 tarihleri arasında, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın ortak olarak yürüttüğü Türkiye’de Kan Basıncının İyileştirilmesi Projesi’nin pilot uygulamasına Rehber Eczanem Programı ile katıldı.

Dünyada halihazırda 7 ülkede pilot olarak uygulanan bu program çerçevesinde, sadece Türkiye’de eczacılar da yer alıyorlar. Bu bakımdan, eczacıların program kapsamındaki başarısı, dünyada eczacıların kronik hastalık yönetim programlarında mesleki olarak daha etkin biçimde yer almasını beraberinde getirecek.

Programa, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Büyükelçi Dr. Pavel Ursu, T.C. Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Banu Ekinci, DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Sorumlusu Prof. Dr. Toker Ergüder, Erzincan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik, öğretim üyeleri, Aile Sağlığı hekimleri, ebe-hemşire ve diğer ASM çalışanları katıldılar.

Programda, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri ve Program Koordinatörü Ecz. Arman Üney’in yanı sıra, Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hakan Özcan ve Erzurum Eczacı Odası yöneticileri ile Erzincanlı meslektaşlarımız bulundular.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı raporuna göre ülkemize yıllık maliyeti 69.7 milyar lirayı bulan ve daha da önemlisi, dünya üzerinde tüm ölümlerin yüzde 63’üne neden olan kronik hastalıkların önlenmesinde sağlık çalışanlarının işbirliğine dayanan; eczacılarımızı ve eczanelerimizi sağlık sistemi içerisinde doğru ve etkin bir biçimde konumlandırarak mesleğimizi geleceğe taşımamıza destek sağlayacak bu Programın, toplumda kronik hastalıklar konusunda farkındalığın artırılmasına ve kan basıncı kontrolünün iyileştirilmesine ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz.

Uygulama, 2019 yılı boyunca Erzincan, Uşak ve Çankırı illerinde devam edecek. Ana hedeflerinden birisi, eczacının sağlık sistemine katkısının somut olarak gösterilmesi olan Rehber Eczanem Programı da ülke genelinde uygulanmaya devam edecek.