Rehber Eczanem Programı Hakkında

Rehber Eczanem Programı Hakkında


7-8 Şubat 2019 tarihlerinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın ortak olarak yürüttüğü Türkiye’de Kan Basıncının İyileştirilmesi Projesi’nin pilot uygulaması çerçevesinde, Rehber Eczanem Programı olarak Erzincan ve Uşak’tan sonra Sürekli Mesleki Gelişim, Farmasötik Bakım ve Hipertansiyon eğitimleri Çankırı’da gerçekleştirildi.

Programa, T.C. Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Banu Ekinci, DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Sorumlusu Prof. Dr. Toker Ergüder ve diğer DSÖ temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, öğretim üyeleri, Aile Sağlığı hekimleri, ebe-hemşireler ve diğer ASM çalışanları katıldılar. 

Programda, Birliğimizi temsil eden Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ümran Pelenkoğlu, Kastamonu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Orkun Yılmaz, Kastamonu Eczacı Odası yöneticileri, Rehber Eczanem Programı koordinatörleri ile Çankırılı meslektaşlarımız bulundular.

Program çerçevesinde Prof. Dr. Şule Rabuş, Prof. Dr. Mesut Sancar ve Rehber Eczanem Program Ulusal Eğiticisi Ecz. Özgür Öztürk ve program ekibi de sunumlar yaptı.

İki günlük eğitim programının sonunda, Uşak, Erzincan ve Çankırı illerinde 2019 yılı boyunca devam edecek olan pilot uygulama da başlamış oldu. Eczacıların program kapsamında, hipertansiyonun önlenmesinde ve etkili tedavi yönetiminde sağlık insan gücü ekibinin bir parçası olarak başarılı olacağına, bunun da dünyada eczacıların kronik hastalık yönetim programlarında mesleki olarak daha etkin biçimde yer almasını beraberinde getireceğine inanıyoruz.