Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Toplantısı

Kamuda Çalışan ve Eczanesi

Olmayan Eczacılar Komisyonu Toplantısı


Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu genişletilmiş toplantısını 19 Şubat 2019 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu başkanlığında, Bölge Eczacı Odalarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Toplantının sabah oturumunda Bölge Eczacı Odalarının sorunları, görüş ve önerileri değerlendirildi. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nde görevli Ecz. Cansel Köse Ozan’ın da katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ikinci oturumunda yapılması planlanan Kamu Eczacıları Çalıştayı için görüşler paylaşıldı, çalıştay taslağı üzerine fikirler sunuldu.