8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Yüz altmış iki yıl önce bir 8 Mart günü New York'taki tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler, insanca yaşama ve çalışma koşullarına ulaşmak için bir eşitlik mücadelesi başlattı ve 120’nin üzerinde kadın işçi, bu haklı taleplerinin bedelini canlarıyla ödedi. Kadınların mücadelesi günden güne büyüyor, umut ve dayanışma ile devam ediyor. Kadınlar, seslerini duyurabilmek, bir kişi daha azalmamak için mücadelelerini sürdürüyor; yaşamın her alanında baskıdan, ayrımcılıktan, şiddetten uzak bir yaşam temennisiyle umudu çoğaltıyor.

Kadınlar mücadelelerini sürdürürken karşı karşıya olduğumuz tablo ise alınacak daha çok yolumuzun olduğunu gösteriyor. 2018 yılında kayıtlara göre 440 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 317 kadın cinsel şiddete uğradı. 2019’un Ocak ayında 43 kadın, Şubat ayında ise 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın bir uzantısı olduğu unutulmamalıdır. İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın örgütlerinin yıllarca süren çabası neticesinde yürürlüğe giren 6284 Sayılı Koruma Kanunu’nun etkin şekilde uygulanması gerekmektedir.

Çalışma hayatında kadının durumuna baktığımızda; her 10 kadından sadece 3’ünün istihdam edildiğini, 20 milyondan fazla kadının çalışma hayatının dışında kaldığını, her 10 kadından 4’ünün kayıt dışı çalıştırıldığını, ücret eşitsizliğinin devam ettiğini, kadınların istihdama katılma oranının Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine göre ortalamanın çok altında kaldığını görüyoruz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak cinsiyet eşitsizliğini giderecek, kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engelleri ortadan kaldıran, cinsiyetçi uygulamaların önüne geçen kapsamlı politikaların hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade ediyoruz.

Toplum sağlığını önceleyen bir sağlık meslek örgütü olarak sayıları 26 bini aşan eczacımızla ülkemizin her yerinde kadın sağlığına katkı sunuyor, bu konuda kapsamlı çalışmalar geliştirmeye devam ediyoruz. Türk Eczacıları Birliği olarak; toplumsal cinsiyetin eşit ve adil bir şekilde inşa edilebilmesi adına siyasal, ekonomik, hukuksal, sosyal düzenlemelerin geliştirilmesi aşamalarında her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin, baskının, her türlü ayrımcılığın son bulduğu, eşit ve adil bir gelecek temennisiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ