Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’i Ziyaret

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’i Ziyaret


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu 28.03.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e görevi nedeniyle tebrik ziyareti gerçekleştirdiler.

Görüşmede Sayın Tekin’e, Birliğimiz tarafından yürütülen Rehber Eczanem Projesi kapsamında yapılan çalışmalar aktarılarak, eczacıların istihdamına kamunun yapacağı katkılar ve kamuda çalışan eczacılara yönelik talepler iletildi.