Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği Arasında İşbirliği Toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği Arasında İşbirliği Toplantısı

 

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığı ve Türk Eczacıları Birliği temsilcilerinin katılımı ile “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde İşbirliğinin Geliştirilmesi Teknik Çalışma Ekibi 2. Toplantısını 28 Ağustos 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Banu Ekinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcileri Ecz.A. Esma Karaca ve Ecz. Serpil Namal, DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Sorumlusu Prof. Dr. Toker Ergüder ile Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Eczacıları Birliğinden uzmanlar katılım sağladı.

Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından kronik hastalık tanısı almış hastalarda eczacıların tanı almış hastalıkların yönetim ve takibinde alacak rollere yönelik mevzuat değişikliği önerilerine ilişkin çalışma ve hekim-eczacı işbirliğinde hasta bakım süreçlerinin kurgulanmasına yönelik taslak proje katılımcılarla paylaşılmıştır.

Ayrıca, 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Birliğimiz ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu işbirliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek Avrupa Bölgesel Konferansı’na Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Sayın Dr. Pavel Ursu ve DSÖ Türkiye yetkilileri davet edilmiştir.