20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

ÇOCUĞUN SAĞLIĞI GELECEĞİN SAĞLIĞI

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Bugün 1989 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. 30 yıldır çocukların hakları yasalarca evrensel olarak tanınmış durumda. Dünyanın neresinde doğmuş olursa olsun, hangi cinsiyetten olursa olsun, dini inancının olup olmadığına ya da ne olduğuna bakılmaksızın tüm çocukları kapsayan sözleşme sayesinde 30 yıldır çocukların haklarında ve yaşamlarında eskiye oranla çok büyük iyileşmeler var.

Ama maalesef her çocuğun eğitim, korunma, sevgi, eşit bir şans, kendini ifade edebilme, çocukluğunu yaşayabilme, sağlık ve temiz su gibi haklardan faydalanmasını amaçlayan bu sözleşme her türlü çaba ve iyi niyete rağmen yeterli kapsayıcılıkta ve etkide değil. Yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık nedeniyle milyonlarca çocuğun hakları çiğnenmeye devam ediyor ve her gün 5 yaşından küçük 15.000 çocuk, öncelikle önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor. 155 milyon çocuk yetersiz besleniyor, her beş çocuktan biri okula gidemiyor.

2018 yıl sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 920 bin 422'si çocuklardan oluşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı çocuk istatistikleri verileri, çocuklarda işgücüne katılma oranının 2017’de %20,3 iken 2018 yılında %21,1’e çıktığını gösteriyor. Çalışan çocukların yarısı okula devam edemiyor, okul sıralarında olması gereken çocuklar sağlıksız ortamlarda, güvencesiz işlerde çalışıyor; çocuklar ekonomik sömürüden kurtulamıyor, eğitim görme, uygun standartlarda eğitim görme hakları ihlal ediliyor.

Yaşananlara baktığımızda çocuk hakları konusunda 30 yıldır gelinen noktanın olumlu ancak yetersiz olduğunu görüyoruz. Etkisi her geçen gün daha fazla hissedilen iklim krizi, artan savaşlar, yayılan yoksulluk ve tüm bunlardan dolayı artan göçler de ilk olarak çocukları etkiliyor. Tüm çocukların hiçbir ayrım olmadan ve eşit bir şekilde haklarını kullandığı; bu haklar sayesinde geleceğe umutla baktığı bir ülke ve bir dünya istiyoruz. Tüm yetkilileri bu hedefe yönelik politikalar üretmeye davet ediyoruz.

Çocuklar yaşasın, gelecek yaşasın.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ