Yeni Koronavirüs (COVID-19) – Eczacıların Takip Etmesi Gereken Temel İlkeler" İsimli Bilgilendirme Dokümanı Hakkında

"Yeni Koronavirüs (COVID-19) – Eczacıların Takip Etmesi Gereken Temel İlkeler" İsimli 

Bilgilendirme Dokümanı Hakkında

42.A.00/2249

16.03.2020

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birinci basamak sağlık çalışanları olarak hastalarla sürekli etkileşim içerisinde olduğumuz eczanelerimizde güvenli çalışma ortamının geliştirilmesi ve hastalar arası bulaşın önlenmesi bağlamında alacağımız etkin önlem ve eylem planları, ülkemizin salgından korunması ve en az düzeyde etkilenerek atlatması adına büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede eczacı, eczane çalışanları, hizmet alan diğer hastalar açısından bireysel sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması adına meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanarak 13.03.2020 tarihinde yayına alınan "Yeni Koronavirüs (COVID-19) – Eczacıların Takip Etmesi Gereken Temel İlkeler" isimli bilgilendirme dokümanımız, Sağlık Bakanlığımızın önerileri, çeşitli ülkelerdeki meslek örgütlerinin yürüttükleri çalışmalar ve Avrupa Birliği Eczacılar Grubu'nun üye ülkelere yaptığı yönlendirmeler doğrultusunda güncellenmiştir. Yazımız ekinde de iletilmekte olan söz konusu eczacı bilgilendirme materyaline;

https://www.teb.org.tr/news/8696/YEN%C4%B0-KORONAV%C4%B0R%C3%9CSCOVID19- HASTALI%C4%9EI-HAKKINDA linkinden ulaşılabilmektir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter

"Yeni Koronavirüs Hastalıgı (COVID-19) Eczacıların Takip Etmesi Gereken Temel Ilkeler" başlıklı TEB yayınına ulaşmak için tıklayınız.