T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a Gönderilen Talep Yazımız Hakkında

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a Gönderilen Talep Yazımız Hakkında 

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu COVID-19 Pandemisi sürecinde, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak en ön safta kesintisiz bir şekilde görev başında olan eczacılarımızın ve eczanelerimizin içinde bulunduğu koşulları aktarmak ve bu koşulların iyileştirilmesine yönelik olarak meslektaşlarımızın beklentilerini iletmek üzere, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve 54 Bölge Eczacı Odası olarak, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderdiğimiz yazı aşağıdadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan Talebimiz

Sayın Bakanımız,

Tüm dünya ve ülkemiz daha önce şahit olmadığımız düzeyde bir küresel salgınla mücadele ediyor.

Devletimizin tüm kademeleri, tüm Bakanlıklarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız bu mücadele sürecini hem hastalık bazında hem de ekonomik anlamda en az hasarla atlatabilmek için tedbir almaya gayret gösteriyorlar.

Bu süreçte büyük fedakârlıklarla hizmet sunan çalışan tüm sağlık çalışanları gibi biz eczacılar da, sürecin en başından beri en ön safta pandemiyle mücadeleye devam ediyoruz.

Hastanelerimizin birçoğu, pandemi hastanesi ilan edilmelerinden dolayı poliklinik hizmeti verememekte, Aile Sağlığı Merkezleri kısıtlı sayıda hasta kabul etmektedir. Bu sebeplerden dolayı, kronik hastalığı bulunan hastalarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve geçici koruma kapsamındaki kişilerin, sağlığa ilişkin soru ve sorunları için en çok başvurdukları yerler, en yakınlarındaki eczanelerimiz olmuştur.

Meslektaşlarımız, raporlu hastaların reçetesiz ilaç temininin yanı sıra, pandemi eczacılığı hizmeti de sunarak, danışan hastalarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek, COVID-19 teşhisli ayakta hastaların reçetelerini karşılamak gibi riski de çok yüksek olan bir görevi ettiğimiz yemininin bilinciyle sürdürmeye devam etmektedir.

Biz eczacılar Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunucusu olduğumuzun bilinciyle, 7/24 ilaç ve eczacılık hizmeti ile sağlık danışmanlığı hizmetimize devam ediyoruz.

Pandemi sürecinde halkımızın temel ihtiyaçlarından biri olan maske temini için de, konunun çıkmaza girmesini ve gecikmesini engellemek adına devletimizin gönderdiği maskeleri yaklaşık 45 milyon vatandaşımıza gönüllü olarak dağıtıyoruz.

Bu mücadele sürecinde, maalesef şu ana kadar 5 meslektaşımızı ve 1 eczane çalışanımızı görevleri başındayken bulaşan Coronavirüs sebebiyle kaybettik.

Sayın Bakanımız,

Biz Eczacılar, yeminimizin bize yüklediği görev bilinciyle halk sağlığı adına verdiğimiz büyük gayret ve emekten onur duyuyoruz. Sürdürdüğümüz ilaç ve eczacılık hizmeti ile sağlık danışmanlığı hizmetini bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu olağanüstü mücadele sürecinde, diğer tüm sağlık çalışanları gibi fedakârca hizmet sunan eczacılarımız, eczanelerinin ekonomilerinin sürdürebilirliği konusunda ciddi sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. Sürecin ne kadar devam edeceği henüz bilinmiyorken, meslektaşlarımız depo ödemeleri, personel maaşı, kira ve diğer masraflarını karşılamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç, eczane ekonomilerinde özellikle Nisan ayı başından bu yana büyük bir daralmanın başlamasına sebep olmuştur. Ve önümüzdeki günlerde bu durumun daha büyük sorunlar yaratacağı öngörülmektedir.

Sunulan ilaç ve halk sağlığı hizmetinin aksamaması ve eczanelerimizin ekonomik olarak da ayakta kalması adına; mesleki bilgi ve donanımıyla süreçte canı pahasına hizmet eden meslektaşlarımızın eczane ekonomilerine bir can suyu verilmesi şart olmuştur.

Sayın Bakanımız,

Devletimiz, diğer tüm sektörlerde de yaşanan bu daralma ile ilgili olarak genel tedbirler almış ve almaya da devam etmektedir. Bu noktada, Bakanlığımızın aldığı tüm tedbirler ve destekler için emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yukarıda birçok defa belirttiğimiz üzere, büyük bir fedakârlık duygusu ile ettiği yemin doğrultusunda gururla hizmet sunan eczacılara yönelik koruyucu tedbir ve teşviklerin sunulmasını acilen talep ediyoruz.

Bu noktada, eczane ekonomilerinin ödeme dengelerinin tamamen bozulduğu bu süreçte,

-Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan ödemelerde uygulanan eczane indirim (iskonto) oranlarının bu süreçte kaldırılmasını,

-İndirim bareminin altında kalarak kuruma indirim (iskonto) yapmayan meslektaşlarımızın reçete başı hizmet bedellerinin yüzde 100 arttırılmasını,

-Ayrıca Bakanlığınızın uygun gördüğü ilave ekonomik teşvik ve desteklerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Meslektaşlarımızın sunduğu ilaç ve eczacılık hizmeti ile sağlık danışmanlığı hizmetini fedakârca sunabilmeye devam etmesine destek olacağınıza duyduğumuz inançla, saygılarımızı sunuyoruz.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu
1. Bölge İstanbul Eczacı Odası
2. Bölge Ankara Eczacı Odası
3. Bölge İzmir Eczacı Odası
4.Bölge Adana Eczacı Odası
5. Bölge Konya Eczacı Odası
6. Bölge Samsun Eczacı Odası
7. Bölge Bursa Eczacı Odası
8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası
9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası
10. Bölge Antalya Eczacı Odası
11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası
14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası
15. Bölge Isparta Eczacı Odası
16. Bölge Denizli Eczacı Odası
17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası
21. Bölge Aydın Eczacı Odası
22. Bölge Malatya Eczacı Odası
23. Bölge Elazığ Eczacı Odası
24. Bölge Ordu Eczacı Odası
25. Bölge Mersin Eczacı Odası
26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası
27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası
28. Bölge Hatay Eczacı Odası
29. Bölge Manisa Eczacı Odası
30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası
31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası
32. Bölge Muğla Eczacı Odası
33. Bölge Afyon Eczacı Odası
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası
35. Bölge Kütahya Eczacı Odası
36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası
37. Bölge Sivas Eczacı Odası
38. Bölge Van Eczacı Odası
39. Bölge Edirne Eczacı Odası
40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası
41. Bölge Tokat Eczacı Odası
42. Bölge Giresun Eczacı Odası
43. Bölge Mardin Eczacı Odası
44. Bölge Batman Eczacı Odası
45. Bölge Çorum Eczacı Odası
46. Bölge Uşak Eczacı Odası
47. Bölge Amasya Eczacı Odası
48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası
49. Bölge Yozgat Eczacı Odası
50. Bölge Karaman Eczacı Odası
51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası
52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası
53. Bölge Niğde Eczacı Odası
54. Bölge Burdur Eczacı Odası