1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun

İçinden geçtiğimiz pandemi günlerinde sağlık, gıda, tarım gibi pek çok alanda çalışma hayatı, iş yükü artmış bir şekilde devam ediyor. Pek çok çalışan, salgına karşı herhangi bir güvencesi ve koruması olmadan emeğini ortaya koymaya devam ediyor. Zorunlu temel üretimin yanı sıra şantiyelerin, madenlerin, fabrikaların da üretime devam ettiği bilinen bir gerçek.

Pandeminin değiştiren ve dönüştüren gücüne odaklanılmasının önemine inanıyor, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının her zamankinden daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini savunuyoruz. Emek sömürüsünün ve emeğin değersizleştirilmesinin önüne geçecek uygulamaların bir an evvel hayata geçirilmesine vurgu yapıyor, pandemi döneminde çalışma hayatına fiilen devam eden emekçilerimizin koruyucu ekipmanlara ulaşmasının önemine dikkat çekiyoruz.

Özgür, adil, demokratik, eşit ve sömürüden uzak bir gelecek idealiyle başta eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü dayanışma duygularıyla kutluyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ