T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca ile Görüşme

T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca ile Görüşme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı Ecz. Oğuz Ekincioğlu ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney 07 Temmuz 2020 tarihinde T.C.Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ettiler.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Ecz. Harun Kızılay’ın da yer aldığı görüşmede,

· Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiş olan eczacı kârlılık oranlarında iyileştirme yapılması,

· KKİ uygulanmayan ve/veya eksik uygulanan ilaçların durumu,

· Standart eczane tabelaları ve sıcaklık ve nem takibi uygulamaları,

· Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro Kriterlerinin güncellenmesi,

· Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslarda, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak değişiklik ve düzenlemeler yapılması,

· Eklem için enjeksiyona yönelik müstahzarların eczanelerden de temin edilebilmesine yönelik olarak Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması,

Konularındaki taleplerimiz aktarıldı.

Görüşmede, meslek örgütleri ile ilgili gündeme yönelik olarak, Türk Eczacıları Birliğinin mesleğimize, sağlık sistemimize ve ülkemize kattığımız değere ilişkin hazırlanan kitapçık da Sayın Bakana sunuldu.