Kadın Eczacılar Çalışma Grubu Toplantısı Hakkında

Kadın Eczacılar Çalışma Grubu Toplantısı Hakkında


Türk Eczacıları Birliği Kadın Eczacılar Çalışma Grubu; Ecz. Mine Erdoğan başkanlığında ve grup üyelerinin katılımıyla 11 Ağustos 2020 tarihinde, meslek örgütleri ve meslek örgütlerinin yasa değişiklikleri gündemi ile ilgili bir toplantı/söyleşi gerçekleştirdi. Online olarak gerçekleştirilen etkinliğe, konu ile ilgili uzmanlık alanlarında çalışmalar yürüten Dr. Özgün Biçer ve Dr. Ece Öztan da katılım sağladı.

Öztan ve Biçer’in yaptıkları sunumun ilk aşamasında; örgütlenme, meslek örgütlerinin tarihçesi ve işlevi konuları irdelendi. Meslek birliklerine ilişkin güncel tartışmaların da masaya yatırıldığı sunumda ilgili yasa değişikliği tartışmaları ile meslek örgütleri ve toplumsal cinsiyet ilişkisi konuları tartışıldı.

Katılımcılar, interaktif katılımın olduğu toplantı/söyleşide yazılı ve sözlü olarak konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.