Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri E-Paneli Gerçekleştirildi

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri E-Paneli Gerçekleştirildi

 


Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri başlıklı e-panel 12 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Yücel Yenilmez, yaptığı konuşmada “Ani ve şiddetli şekilde meydana gelen felaket durumları; çok sayıda ölümü, yaralanmayı ve hastalığı beraberinde getirir. Bu sebeple de ciddi birer halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkar. Sağlık hizmetlerinin yönetimi; afet öncesi, sırası ve sonrasında her zaman olduğundan daha fazla önem kazanır” sözlerine yer verdi.

Panel’e katılım sağlayan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, yaptığı konuşmada, “Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi birincil önceliği sayan biz sağlık çalışanları açısından olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri, üzerine ciddi bir biçimde düşünmemiz, daha çok konuşmamız ve tartışmamız gereken bir başlık. Düzenlemiş olduğumuz bu panelin söz konusu amaca hizmet edecek adımlardan biri olmasını ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Elazığ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ulaş Güler ve İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, Elazığ ve İzmir depremlerinde yaşananlara dair tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz olağandışı durumlara ilişkin bir çerçeve çizerek olası durumlarda sağlık hizmetlerinin yönetimine ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, yaptığı sunumla afet durumlarında risk grupları, bulaşıcı hastalıklar ve çevre sağlığı ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

Uzm Ecz İlhan Durgut, “Olağandışı Durumlarda İlaç ve Eczacılık Hizmeti” başlıklı sunumu katılımcılarla paylaştı.