Yardımcı Eczacılık Uygulamalarını Geliştirme Çalıştayı Hakkında

Yardımcı Eczacılık Uygulamalarını Geliştirme Çalıştayı Hakkında

Türk Eczacıları Birliği bünyesinde çalışmalarına devam eden Yardımcı Eczacılık Uygulamalarını Değerlendirme Komisyonu’nun kuruluş amaçları doğrultusunda, yardımcı eczacılık uygulamasını geliştirmeye yönelik çalıştaylardan ilki 17 Kasım 2020 tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bölge Eczacı Odalarımızdan, yardımcı eczacılık faaliyetini sürdürmekte olan meslektaşlarımız ile Yardımcı Eczacılık Uygulamalarını Değerlendirme Komisyonu üyelerinin, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Mehmet Emin Beyaz, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Hasan Buminhan Yavuz, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Yücel Yenilmez ve Denetleme Kurulu Başkanı Ecz.Oğuzhan Ulutaş’ın  katılım sağladığı Çalıştayın moderatörlüğünü Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney gerçekleştirdi.

Katılımcılar, çalıştayın ilk bölümünde 5 gruba ayrılarak, Başvuru ve Yerleştirme Süreci, Yardımcı Eczacılık Uygulamasında Çalışma Süreci, Çalışma Sürecinde Takip ve Standardizasyon, Yardımcı Eczacı Açısından Yetkinlikler ve Sorumluluklar, Serbest Eczacı Açısından Yetkinlikler ve Sorumluluklar başlıkları altında değerlendirdiler.

Çalıştayın ikinci bölümünde, grup çalışmaları grup sözcüleri tarafından sunuldu; sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.