42. Dönem Dördüncü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

42. Dönem Dördüncü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Eczacıları Birliği 42. Dönem Merkez Heyeti Dördüncü Başkanlar Danışma Kurulu, 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Online olarak da katılım sağlanabilen toplantıda Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bölge Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticileri yer aldı. Toplantının gündemini, “COVID-19 Salgınının Toplum Eczaneleri Üzerindeki Etkisi” isimli araştırma kitabı ve Türk Eczacıları Birliği Vakıf iştiraki olan TEBEM oluşturdu.

Toplantı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, konuşmasında, “Biz eczacılar pandemi sürecinde eczanelerimizin halkın en kolay ulaşabildiği sağlık noktaları olması dolayısıyla kesintisiz kamu sağlık hizmeti vermeye devam ettik. Gerek eczanelerimizde gerek hastane eczanelerinde giderek artan bir sorumlulukla karşı karşıya kaldık” sözlerine yer verdi.

COVID-19 Salgınının Toplum Eczaneleri Üzerindeki Etkisi araştırmasının koordinatörü Dr. Özgür Dirim Özkan araştırmayı detaylarıyla katılımcılarla paylaştı.

Toplantı, Bölge Eczacı Odaları’nın görüş ve önerilerini aktarmasıyla son buldu.