Muvazaa İle Mücadele Kapsamında Yürütülen Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Hakkında

Muvazaa İle Mücadele Kapsamında Yürütülen Çalışmaları

Değerlendirme Toplantısı Hakkında

Muvazaa ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla, 31 Mart 2021 Çarşamba günü, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Oğuz Ekincioğlu başkanlığında, Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Hasan Buminhan Yavuz, Av. Seniha Erbaş Balcı, Ecz. Nur Meral Seyfeli, Bölge Eczacı Odalarımızın Yönetim Kurulu üyeleri ve muvazaa komisyonu başkanlarının katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Muvazaa ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda Bölge Eczacı Odalarımızın görüş ve önerileri alındı.