43. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı

43. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı


Türk Eczacıları Birliği'nin 43.Olağan Büyük Kongresi 11-12-13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti.

Kongrede, merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 43.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 18 Kasım 2021 tarihinde; Divan Başkanı Ecz. M.Şerif Boyacı, Divan Başkan Vekili Ecz.M. Salih Tangör, Yazman Ecz. Tülay Işık, Yazman Ecz.Pervin Bulut ve Yazman Ecz.Özgül Dündar Berk’den oluşan 43.Olağan Büyük Kongre Divan Başkanlığının katılımı ile gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımını oluşturdu.

43. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

Merkez Heyeti

Ecz.Arman Üney                                      Başkan

Ecz.İhsan Orkun Yılmaz                           II.Başkan

Ecz.Saygın Garğın                                   Genel Sekreter

Uzm.Ecz.Tahir Özelçi                               Sayman

Ecz.Cenk Kes                                           Merkez Heyeti Üyesi

Prof.Dr.İsmail Tayfun Uzbay                     Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Birgül Nasırlıoğlu Kara                      Merkez Heyeti Üyesi

Ecz. Ali Erdem                                          Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Osman Özdemir                                Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Uğur Elik                                            Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Fehmi Onur Özgüven                        Merkez Heyeti Üyesi

Denetleme Kurulu

Ecz.Oğuzhan Ulutaş                               Denetleme Kurulu Başkanı

Ecz.Zeynep Sönmez                               Denetleme Kurulu Üyesi

Ecz.Ümit Kayaalp                                    Denetleme Kurulu Üyesi

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ