2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Hakkında
Güncellendi

2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Hakkında

(GÜNCELLENDİ)

07 Mart 2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından, 2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı yayımlanmıştır.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Münhal Kadrolar için tıklayınız.