Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Hakkında

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Hakkında

29/03/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)” yayımlanmıştır.


Karar metni kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri” için KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.


Karar metni ekte yer almaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Karar metni için tıklayınız.


Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgilendirmesi için tıklayınız.