İlaç Takip Sistemine 2021 Yılı KDV Hariç Hasılat Bilgilerinin Girişinin Yapılması Hakkında    Güncellendi

İlaç Takip Sistemine 2021 Yılı KDV Hariç Hasılat Bilgilerinin

Girişinin Yapılması Hakkında

(GÜNCELLENDİ)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, eczanelerin 2021 yılı KDV hariç hasılat bilgilerinin, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat giriş ekranına 07.04.2022-08.05.2022 tarihleri arasında girileceği bildirilmiştir.

07.04.2022 (bugün) tarihinde yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesi gereğince serbest eczanelerin 2021 yılı KDV hariç hasılat bilgileri, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat giriş ekranına 07.04.2022-08.05.2022 tarihleri arasında aşağıda yer alan hususlara dikkat edilerek girilmelidir.

  • 8 Mayıs 2022 tarihine kadar hasılat bilgisi girilmemiş eczanelerin hasılat bilgisi girilene kadar İlaç Takip Sistemi'ne erişimleri engellenecektir.
  • Girilen bilgilerde 8 Mayıs 2022 tarihine kadar değişiklik yapılabilir.
  • 8 Mayıs 2022 tarihinden sonra hasılat girişi yapılan eczaneler için girilen hasılat bilgileri değiştirilemeyecektir.
  • 2022 yılında faaliyete geçen eczanelerin hasılat beyan etmelerine gerek yoktur.
  • KDV hariç hasılat bilgilerini gerçeğe aykırı ya da hatalı beyan eden eczacılar hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

Gerektiğinde its@saglik.gov.tr ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresinden destek alınabilir.

Önemle duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

İTS’YE HASILAT BİLGİ GİRİŞİ KONUSUNDA EK BİLGİLENDİRME:

İlaç Takip Sistemine 2021 Yılına ait hasılat bilgisi kayıt işlemleri ile ilgili ekran görüntüleri, yol gösterici olması amacıyla ekte yer almaktadır.

Hasılat bilgisinin girileceği alana, İnteraktif Vergi Dairesinden alınan belgede “Satış Hasılatı (KDV Hariç TL)” kutucuğunda yer alan tutar kayıt edilecektir. Bu tutara Diğer Gelirler veya başkaca bir tutar eklenmeyecektir.