TTB, TDB, KESK, TMMOB Temsilcilerinin Ziyareti

TTB, TDB, KESK, TMMOB Temsilcilerinin Ziyareti

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, KESK ve TMMOB temsilcilerinden oluşan bir heyet, 28.04.2022 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ni ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Sayın Dr. Vedat Bulut, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Sayın Selçuk Uluata, KESK MYK Üyesi Sayın Zeynep Korkmaz, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Sayın Dt. Serkan Er, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Birgül Nasırlıoğlu Kara, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Onur Fehmi Özgüven’in katılım sağladığı görüşmede, sağlık, tıp ve eczacılık alanındaki gündemler değerlendirildi.