İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında


GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. firması tarafında Birliğimize iletilen geri çekme duyurusu aşağıdaki şekildedir;


“VENTOLIN 4 mg Tablet adlı ürünümüzün piyasada bulunan 20F365 ve 21A955 no.lu serilerine; 25.04.2022 tarihli ve E-24931227-500-8197 sayılı Makam Oluru ile GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. firmamız tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” gereğince 2.sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanacaktır.”


Ürün Toplatma Formu ekte yer almaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Ürün Toplatma Formu İçin Tıklayınız.