6643 Sayılı Kanunumuzun Yeni 30. Maddesi Resmi Gazetede Yayımlandı

6643 Sayılı Kanunumuzun Yeni 30. Maddesi Resmi Gazetede Yayımlandı

21.10.2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/16 Esas Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile, 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun, Bölge Eczacı Odası Haysiyet Divanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen 30 uncu maddesinin iptal edilmesi nedeniyle, herhangi bir yasal boşluk oluşmaması amacıyla iptal edilen maddenin yerine geçmek üzere hazırlanan yeni maddenin yasalaşması konusunda Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından gerekli tüm görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştirilmiş ve yeni maddenin yer aldığı Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 01.7.2022 tarihinde kabul edilmiştir.

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Resmi Gazetede yayımlanan  Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde, 6643 Sayılı Kanunun yeni 30. Maddesi yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ulaşmak için tıklayınız.