BASIN AÇIKLAMASI: TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNE İPTAL DAVASI AÇIYOR

KAMU ECZACILARINI MAĞDUR EDEN YÖNETMELİK YARGI YOLUNDA
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNE İPTAL DAVASI AÇIYOR


Kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının alacakları ek ödemelerin usul ve esaslarını belirleyen ve 12 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği” ile kamu eczacılarının görmezden gelinmesi sadece kamuda görev yapan meslektaşlarımızda değil bütün eczacı kamuoyunda haklı bir tepkiyle karşılanmıştır.


Türk Eczacıları Birliği olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi akademik geçmişleri ve görev yerlerinde aldıkları risk itibariyle stratejik personel statüsünde çalışan meslektaşlarımız bu yönetmelik ile yok sayılmıştır.


Sağlık sisteminin gizli kahramanları olan meslektaşlarımız, söz konusu düzenlemede kendilerine reva görüleni değil hakkı olanı istemektedir.


Düzenlemeye ilişkin itirazlarımızı içeren basın açıklamamızda Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte başlatmış olduğumuz eylem planımız doğrultusunda bütün meslektaşlarımız hak ettikleri değeri alana kadar omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk.


Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği kamu eczacılarının yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan bu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TÜRK ECZACILARI BİRLiĞİ