25.08.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği ve SHFK Kararı ile Yapılan Düzenlemeler Hakkında

25.08.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği ve SHFK Kararı ile Yapılan Düzenlemeler Hakkında


25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır.


Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 5 nolu Maddesi ile, “MEDULA sisteminde kayıtlı “Eczanelerde üretilen İlaçlar İçin Tarife”(Majistra Tarife)’de yer alan fiyatların %36,20 oranında artırılmasına, gerekli düzenlemelerin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına” karar verilmiştir.


SUT değişikliği ile yapılan düzenlemelere dair karşılaştırmalı tablo duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Tebliğin yayımından 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği belirlenen maddeler için yürürlük tarihi 03.09.2022’dir.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.