SUT Komisyonu Toplantısı Hakkında

SUT Komisyonu Toplantısı Hakkında

SUT Komisyonu, 31 Ağustos 2022 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Birgül Nasırlıoğlu Kara ve Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Zeynep Sönmez ile Bölge Eczacı Odalarımızdan temsilcilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda; 25.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Değişikliği değerlendirilerek Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri alındı.