Personel Dağıtım Cetvelinin Güncellenmesi Hakkında

Personel Dağıtım Cetvelinin Güncellenmesi Hakkında

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonumuz, 27.07.2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca’yı ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Personel Dağılım Cetveli (PDC) eczacı kadrolarının düzenlenmesi ve EUS sonrası uzmanlık programını tamamlayarak mezun olan meslektaşlarımızın atanması konularındaki taleplerimiz iletilmişti.

Stratejik personel olarak tanımlanmış olan Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı unvanlı Personele ilişkin Personel Dağıtım Cetveli Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 Aralık 2022 tarihinde güncellenerek yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı 853 sağlık tesisinde 4793 eczacı unvanlı personel kadrosu tanımlanmış, 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun’unda yer alan Geçici Madde 5 - (Ek: 6/11/2014-6566/2 md.) “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde başlar.”  ifadesi doğrultusunda mezun olarak atanmayı bekleyen Uzman Eczacılara ilişkin şehir hastaneleri başta olmak üzere 34 sağlık tesisinde 34 uzman eczacı kadrosu açılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Personel Dağıtım Cetveline ulaşmak için tıklayınız.