Kamu ve Özel Sektör Eczacıları ile Sanayi Eczacıları Komisyon Toplantıları

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları ile Sanayi Eczacıları Komisyon Toplantıları


Türk Eczacıları Birliği 43. Dönem Merkez Heyeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu ve Sanayi Eczacıları Alt Komisyon Toplantıları 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Komisyonlar, Türk Eczacıları Birliği Saymanı ve Komisyon Başkanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi ve Komisyon Başkan Vekili Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu’nun başkanlığında ve komisyon üyelerimizin katılımıyla toplandılar.

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu toplantısında; özel hastanelerde ve ecza depolarında çalışan eczacılarımızın özlük hakları, eczacı odalarının komisyondan talepleri, Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan eczacıların özlük hakkı talepleri, emekli eczacılarımızın Ek Madde 84 hakkındaki talepleri, Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından yayımlanan ek ödeme yönetmelikleri, uzman eczacı kadroları ve “Baş Eczacı” unvanının yeniden kullanıma alınması gerekliliği gündem edilerek görüşüldü.

Sanayi Eczacıları Alt Komisyonu toplantısında; sanayi eczacılarımızın oda üyelik aidiyetlerinin nasıl arıttırılabileceği, sanayi eczacılığının nasıl tanıtılabileceği, sekonder ambalajlama firmalarında eczacı istihdamı konuları gündem edilerek görüşüldü.