Yardımlaşma Sandığınca Kullandırılan Kredilerde T.C. Merkez Bankası Tebliği Uygulamaları Hakkında

Yardımlaşma Sandığınca Kullandırılan Kredilerde T.C. Merkez Bankası Tebliği Uygulamaları Hakkında

 

43.A.00/13684

01/02/2023

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İlgi: 04/01/2023 tarihli ve 2022/20 sayılı yazı,

Bildiğiniz üzere meslektaşlarımıza, TEB Yardımlaşma Sandığımızca T. İş Bankası aracılığıyla kredi kullandırılmaktadır. Banka ile yapılan protokol doğrultusunda kredilerin kullandırımında masraf alınmaksızın belge ve işlemlerde yasalar çerçevesinde kolaylıklar sağlanmaktadır.

2023 yılının başlangıcıyla birlikte meslektaşlarımızdan aldığımız geribildirimler sonucunda konu tarafımızca incelenmiştir.

Merkez Bankası uygulamaları sonucu 10.06.2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/20 sayılı Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin (20.8.2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2022/23 sayılı Tebliğ ile Yapılan değişiklikle Tebliğin adı "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) olarak değiştirilmiştir) uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Ancak Merkez Bankası'nın tebliğleri arasında yer alan; MENKUL KIYMET TESİSİNE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI (04.01.2023) tebliğinin

2.B menkul Kıymet tesisine tabi varlıkların kapsamı

2.B.1 Bankaların Menkul Kıymet tesisine tabi kredilerin kapsamı,

2.B.2 Bankaların Menkul Kıymet tesisine tabi menkul değerlerinin kapsamı maddeleri

bağlayıcı olduğundan;

Sandığımızca kullandırılan kredilerde banka şubelerince talep edilen, KOSGEB Kobi Belgesi (Mikro İşletme) Belgeniz / tahsis edilen kredilerde ödemenin yapılması için fatura beyanınız / ilgili banka şubesinde ticari kredi kartı kullandırımı gibi seçeneklerden birini beyan etmeniz tebliğ gereği olduğundan protokolümüzü de kapsamaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini saygılarımızla rica ederim.

Uzm. Ecz. Tahir Özelçi 

Sayman